Rad nije dostupan
disertacija
Harmoniziranje eksternog i internog financijskog izvještavanja po segmentima poslovanja
doktorska disertacija

Marino Turčić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet