Rad nije dostupan
disertacija
Menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma destinacije
doktorska disertacija

Elena Rudan (2011)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu