Rad nije dostupan
disertacija
Komuniciranje korporacijskog identiteta u hrvatskom turizmu
doktorska disertacija

Hrvoje Pende (2012)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu