Rad nije dostupan
disertacija
Neuroimunomodulacijska svojstva dipeptidil-peptidaze IV u modelu upalne bolesti crijeva u miša
doktorski rad

Lara Batičić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet