Rad nije dostupan
disertacija
Analiza reklamnog diskursa
(na primjeru tiskovnih medija u Hrvatskoj)

Liljana Pavlović (2010)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku