Rad nije dostupan
disertacija
Upravljanje strateškim marketingom poslovnog subjekta na tržištu energije urbanih sredina
doktorska disertacija

Duško Radulović (2012)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet