Rad nije dostupan
disertacija
Žena u književnom djelu Janka Polića Kamova
doktorski rad

Brigita Miloš (2012)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju