Rad nije dostupan
disertacija
Numerička analiza procesa širenja pukotina konstrukcija
doktorska disertacija

Goran Vukelić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet