Rad nije dostupan
disertacija
Analiza utjecaja višestrukog ubrizgavanja na procese i produkte izgaranja u sporookretnom brodskom dizelskom motoru
doktorski rad

Dean Bernečić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci