Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj marketinga na konkurentnost poslovnih subjekata na tržištu pića u Republici Hrvatskoj
doktorska disertacija

Ivan Kovač (2009)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet