Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj novih znanja na konkurentnost malog poduzetništva u ugostiteljstvu
doktorska disertacija

Dalija Kuvačić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet