Rad nije dostupan
disertacija
Analiza kontaktnog problema sa smanjenjem kontaktne površine
doktorska disertacija

Branimir Rončević (2012)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet