disertacija
Predslavenski sloj u hrvatskoj toponimiji
doktorski rad

Dubravka Ivšić (2013)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku