Rad nije dostupan
disertacija
Opći model kartiranja opasnih entiteta podvodnog okoliša
doktorski rad

Ivica Pavić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci