Rad nije dostupan
disertacija
Prediktori nealkoholnog steatohepatitisa u bolesnika s nejasnim porastom aktivnosti alanin-aminotransferaze
doktorski rad

Željko Puljiz (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet