Rad nije dostupan
disertacija
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
doktorska disertacija

Vlado Skorup (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet