Rad nije dostupan
disertacija
Racionalizacija poslovanja sjevernojadranskih teretnih morskih luka kao logističkih centara u srednjoeuropskoj logističkoj mreži
doktorska disertacija

Vlado Mezak (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet