Rad nije dostupan
disertacija
Menadžment vjerskih događaja u turističkoj destinaciji
doktorska disertacija

Patricia Zanketić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu