Rad nije dostupan
disertacija
Termodinamička analiza i optimizacija rada brodskoga pogonskoga sporohodnog dizelskog motora s korištenjem otpadne topline
doktorska disertacija

Mirko Grljušić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet