Rad nije dostupan
disertacija
Mehanizam protulipopolisaharidne imunosti u teških Klebsiella infekcija
doktorski rad

Vanja Vasiljev Marchesi (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet