Rad nije dostupan
disertacija
Varijabilnost financijskog stanja i rizika u funkciji utvrđivanja dužničkog kapaciteta projekta javno-privatnog partnerstva
doktorska disertacija

Damir Juričić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet