Rad nije dostupan
disertacija
Fenomenologija feminine mystique u romanima Pokorna žena Julije O'Faolain i Zelene čarape Irene Vrkljan
doktorska disertacija

Alenka Šuljić Petrc (2012)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju