Rad nije dostupan
disertacija
Povezanost tjelesne sposobnosti s koncentracijom vitamina D u krvi i utjecaj na koštanu mineralnu gustoću u žena u postmenopauzi
doktorski rad

Nadica Laktašić Žerjavić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet