Rad nije dostupan
disertacija
Upravljanje čimbenicima ekonomije znanja u funkciji razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju
doktorska disertacija

Irena Fatur Krmpotić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet