Rad nije dostupan
disertacija
Uloga molekule CD26 u razvoju kolitisa u miša
disertacija

Dijana Detel (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet