Rad nije dostupan
disertacija
Model generatora slatke vode
doktorska disertacija

Predrag Kralj (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci