Rad nije dostupan
disertacija
Model za mjerenje kvalitete lučke usluge
doktorski rad

Ines Kolanović (2010)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci