Rad nije dostupan
disertacija
Ocjena utjecaja redizajna poslovnih procesa na efikasnost hrvatske carinske službe
doktorska disertacija

Alen Benazić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet