Rad nije dostupan
disertacija
Hijerarhijsko modeliranje kao osnova metodologije projektiranja optimalnog rasporeda proizvodnih površina brodogradilišta
doktorska disertacija

Tin Matulja (2009)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet