Rad nije dostupan
disertacija
Endocitozni put i recikliranje MHC molekula I razreda
doktorska disertacija

Gordana Blagojević (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet