Rad nije dostupan
disertacija
Polimorfizam gena endotelne sintaze dušikova monoksida i perinatalno hipoksično-ishemično oštećenje mozga
doktorska disertacija

Radenka Kuzmanić-Šamija (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet