Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj kroničnog stresa i okluzijske interferencije na bol maseteričnog mišića
doktorski rad

Sunčana Simonić-Kocijan (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet