Rad nije dostupan
disertacija
Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove
doktorski rad

Hadi Saleh Shadir Al Sudan (2011)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci