Rad nije dostupan
disertacija
Integralni prostorno-prometni model urbanističkog planiranja
doktorska disertacija

Ljudevit Krpan (2010)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci