Rad nije dostupan
disertacija
Osiguranje odgovornosti logističkog operatora multimodalnog transporta
doktorska disertacija

Gordana Nikolić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet