Rad nije dostupan
disertacija
Povećanje izvozne sposobnosti - determinanta dugoročnog gospodarskog rasta Republike Hrvatske
doktorska disertacija

Sandra Šokčević (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet