Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj prenatalne izloženosti niskim koncentracijama metil-žive na razvoj mozga u novorođenčadi
doktorski rad

Iva Bilić Čače (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet