Rad nije dostupan
disertacija
Izražaj osteoinduktivnih proteina i njihovih inhibitora tijekom osteogeneze
doktorski rad

Luka Đudarić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet