Rad nije dostupan
disertacija
Konačnoelementni model za analizu izvijanja kompozitnih grednih konstrukcija
doktorska disertacija

Igor Pešić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet