Rad nije dostupan
disertacija
Djelovanje fokusiranog i radijalnog udarnog vala na cijeljenje koštanih prijeloma i okolnih mekih tkiva u štakora
doktorski rad

Viviana Avancini-Dobrović (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet