Rad nije dostupan
disertacija
Važnost imunohistokemijske analize izražaja surfaktant proteina A u tkivu pluća pri utvrđivanju uzroka smrti utapanjem
doktorska disertacija

Valter Stemberga (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet