Rad nije dostupan
disertacija
Stanicama posredovana imunost i uloga citolitičke molekule perforina u bolesnika s opeklinama
doktorska disertacija

Aleksandra Pirjavec Mahić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet