Rad nije dostupan
disertacija
Simulacijsko modeliranje kao osnova metodologije projektiranja brodograđevnog proizvodnog procesa
doktorska disertacija

Marko Hadjina (2009)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet