Rad nije dostupan
disertacija
Ocjena utjecaja vlasničkih integracija na uspješnost preuzetih poduzeća
doktorska disertacija

Nenad Vretenar (2011)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet