Rad nije dostupan
disertacija
Numerička optimizacija hidrodinamičkih značajki forme broda u mirnoj vodi
doktorska disertacija

Dunja Matulja (2013)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet