Rad nije dostupan
disertacija
Projektni menadžment i javno privatno partnerstvo u turizmu
doktorska disertacija

Marko Perić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu