Rad nije dostupan
disertacija
Stanicama posredovana imunost i uloga apoptotičke molekule granulizina u bolesnika s infarktom miokarda
doktorski rad

Vesna Pehar-Pejčinović (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet