Rad nije dostupan
disertacija
Regulacijski mehanizmi ekspresije vaskularnoga endotelnog čimbenika rasta u karcinomu bubrega
doktorska disertacija

Gordana Đorđević (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet