Rad nije dostupan
disertacija
Uloga receptora epidermalnog faktora rasta u patogenezi karcinoma grkljana
doktorska disertacija

Tamara Braut (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet