Rad nije dostupan
disertacija
ˆIl ‰mondo femminile nell'opera di Bianca Pitzorno

Tanja Perc Habrle (2012)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju